Aranacak Kelime :  
  Tüm Reyonlar

  Fırsat Ürünü

 
  Güncel Haberler

Av Fişeği Seçimi

Bilindiği üzere, avın güvenilir bir şekilde vurulması için, tüfek ve insan faktörü hariç, saçma ve saçma adetleri de büyük önem tasır.

Avcılar arasında iri şaçma sendromu halen geçmiş değildir, bu da iri saçmaların daha uzak mesafeye gidebildiklerindendir, yalnız burada şunu sormak ve hatırlatmak isterim (güvenilir bir atış ) ne anlamına gelir, bundan ne anlamalıyız.
(Güvenilir bir atış) gerçekleştirmek için bazı şartlar gerekir, bunların bazıları da şöyledir:


Bir adet saçmanın ağırlığı vurulacak hayvanın yaklaşık 1/5000 olması gerekir.

Saçmaların ava çarptığı an, (artan hız ve ya kalıntı hızı) hızları 200m/s. olmalı ama bu hız 150m/s. den düşük olmamalı.

Ava 4-5 adet saçma isabet etmeli.

Saçma isabet oranından, anlaşılıyor ki, amaç avın herhangi bir hayati organına isabet etmek değildir, amaç hayvanın kendine bir bütün olarak, her hangi bir yerine iasabettir. Böyle 4-5 li isabetlerde, hayvanın kas grubu, damar, kemik , hatta bazı hayati organları da isabet alacaktır. Bu olasılıklara bir de (şok etkisi) dediğimiz etki eklenirse, çoklu saçma isabetlerde, saşmaların ağırlığına bakılmaksızın, bu etki yaratılacaktır. Bütün bunlar gerçekleştiğinde, av güvenilir bir şekilde vurulacak, yaralı kalmayacaktır.

Bunların gerçekleşmesi için yeterli bir kinetik enerji, gerekmektedir. Bilindiği gibi, barut gazlarının enerjisinin bir kısmı,kurşunu namludan atmak için,bir kısmı fişek içi sürtünmeye, bir kısmı da namlu içi sürtünmeye , bir kısmı havaya karşı ve bir kısmı da yer çekimine karşı harcanır, bu enerji kayıpları kaçınılmazdır.

Artan enerji, kurşun avla karşılaştığı an, iş enerjisine dönüşür ve bu enerji de hedefi yok eder.


Fişekte, doluda bulunnan (saçma ve ya tek kurşun) namludan çıktığında, bir kinetik enerji taşıyıcısıdır, bu enerjiye kalıntılı(Artan) enerji deriz ve onu (Ex) olarak belirleriz, burada (x) mesafeyi metre olarak gösterir.Bu (artan enerji) kurşunun nesneyle çarptığı an iş enerjisine dönüşür ve hedefi yok eder. Demek oluyor ki, hedefin yok edilmesi için kurşunun çarptığı an bir enerji taşıması gerekir bu enerj de Jul ile ölçülür. Pratikte bu enerji zor ölçüldüğünden, bunu kurşunun çarpma anındaki, hızdan bulabiliriz ve bu da (Vx) tir.

Hedefi emniyetli yok edebilecek, artan enerji formulü şöyledir :

Ex=0,5.q.Vx ² (J) -- (buradaki enerji) Jul ile gösterilmiştir.

Burada (q) saçmanın ağırlığıdır kg.Vx- saçmanın artan hızı m/s.

(Artan enerjiyi) çoğaltmak için, (artan hız) bunun için , önemli rol oynar, formullde de görüldüğü gibi o da (x)sayısının karesidir, bu da demektir ki, her zaman üç rakamlı bir sayı olacaktır.

Dolayısı ile, artan enerjiyi çoğaltmak için, kurşun ağırlığını çoğaltmak yerine, artan hızı yükseltmeye çalışmalıyız. Kurşunun hızı orantılı olarak baruta bağlı olduğundan evde yapılan fişeklerde belli oranlarda, onu çoğaltmak mümkündür.

Hazır fişeklerde ise , barut, kurşunun gidebilecği mesafeyle orantılıdır ve burada, bu mesafe düşük tutulmalı.

Görünen o ki, bu söylediklerimiz bazı şartlarda uygun görünmüyor olabilir doğru mudur bu dediklerimiz, birkaç örnekle anlatmaya çalışalım:

Kolaylık olsun diye aşağıda yazacaklarımızda (artı enerjiye) sadece (enerji) ve (artı hıza) da sadece (hız) diyeceğiz.

Bazı hesaplamalar ve denemeler de gösteriyor ki, hedefi güvenilir bir şekilde yok edebilmek için, avın kendi ağırlığı da önem taşır. Avın ağırlığını (P) ile gösterirsek onu yok etmek için gereken enerji şöyle olmalı E=7 x12PJ den E= 12xPJ kadar olmalı.

Bunu anlamak için iki örnek verelim :

Bir ördek avında, ördeğin ağırlığı:
P=1,3kg.-<--?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /-->1,7 kg.ise bunu ortalama 1,5 kg. olarak kabul edersek.
Bu avda kullanılacak fişek No 5 olmalı.
Bu fişeklerde başlangıç hızı V=375m/s. ve saçma ağırlığı q=0,00016 kg. dır.
35 m. atış mesafesinden saçma hızı V35=216m/s. olacaktır.

Bir saçmanın enerjisi E35=0,5x0,00016x216 ² =3,3(J) olacaktır.
Güvenli bir şekilde hedefi yok edecek enerji yukardaki formule göre,
E=12xP=12x1,5=18J olmalı.
Enerjiyi E=18J taşıyacak olan saşmaların adeti şöyle olmalı:
18:3,73=4,825= 5 (yani 5 adet saçma)
Bu da demektir ki, beş şaçma isabet ettiğinde ördek düşecektir .

(Daha iri şaçma ile daha uzak mesafeden) daha çok isabetli vuruşlar yapılır deyimi (söylenenler) doğu mudur, değil midir, anlamak için , şu örneğe bir bakalım:

Ördeğin ağırlığı yine 1,5 kg.olsun ama bu sefer saçma No3 olsun.
Kurşunun başlangıç hızı V=375m/s. olacak.
3 nolu saçma hızı V35=231m/s. olacak
bir adet saçma ağırlığı q = 0,000256kg.olacaktır.

Hedefi yok etmek için gereken enerjiyi, ayni formulden hesaplarsak-E35=0,5x0,000256x231²= 6,83(J) olacak.

Hedefi yok etmek için gerken enerjiyi E=18 taşıyacak saçma adeti
18:6,83=2,63= 3 adet olacak.

Yani enerji bakımından sadece 3 saçma yterli olacak ve bu 3 saçma 60m. kadar atış imkanı sağlıyor ama bu sadece enerji bakımındandır.

Bilindiğ gibi 37m. den sonra saçma dağılımı açılır, bununlan birlikte de dağılımda boşluklar oluşur (saçmaların biri birine yapştığından dolayı) oluşan bu boşluklardan (pencerelerden ) ördek (av) etkilenmeden arasından geçebilir.

Silahbiliminden biliriz ki, namlular bir birine bir açıyla bağlıdır, öyle ki, 35m. den sonra saçmanın yolları (birleşir) bu da demek oluyor ki, 37 m. den sonra çift namlularda isabet oranı düşecektir.

Fişek ağırlığı 32gr. bir fişekte (12 çap için) 5numarada saçma sayısı 191 dir,3 numarada saçma sayısı 119 dur, 2 numarada saçma sayısı ise ancak 97 dir. Daha fazla örneğe gerek yok çünkü sonuç ortadadır

İri saçmalarla isabet oranı, daha küçük saçmalara göre, düşük olacaktır.

Bu da demek oluyor ki, her ava uygun saçmalarla avlanmak gerekir ki, enerjisi ve maximum saçma sayısından yararlanabilinsin.

Bazı anlatımlarda (görgü tanıkları) ve ya (kendi atanlar) 37m. daha uzak mesafelerden isabetli vuruşlar için, belki tesadüfen bazı saçmalar hayati organlara isabet etmiştir ve ya böyle olmasını istedikleri için gerçek kabul edilmiştir.
<--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->

 Bir av tüfeğinin atış mükemmelliğinin yanısıra, atışta kullanılan av fişeği de önemli rol oynar. Belli başlı fişek imal eden firmalar, avcıların değişik şartlardaki istekleri çerçevesince, en uygun fişek, barut hakkı ve saçma miktarlarını tesbit ederek çok geniş bir spektrumda fişekler imal etmektedirler.
Burada; yurdumuzda en yaygın kullanılan, 12 çap, 16 çap ve 20 çap tüfeklerin fişekleri hakkında bilgi verilecektir.
Avda en fazla kullanılan saçmaların çaplarına göre miktarlarına ait standart cetveli aşağıdadır:


ÇAP / FİŞEK YATAĞI

_________________________ 12/65 12/70 16/65 16/70 20/65 20/70
SAÇMA ADETLERİ

No.9-2mmØ _______________ 700 760 580 630 520 545
No.7-2,5mm _______________ 370 390 310 335 270 285
No.4-3mmØ ______________   214 220 180 192 160 164
No.3-3,5mmØ______________ 136 140 113 129 100 107
No.0-4mmØ _______________ 91 94 70 84 68 71
DOLU FİŞEKTE
SAÇMA GRAMI_______________ 34,5 35,5 28,5 31 25,5 26,5Aşağıdaki cetvelde ise, Makina Kimya nın tavsiye etmiş olduğu en fazla ve en az barut hakkı miktarları gösterilmiştir.


Çap Fişek boyu mm. Barut hakkı mgr. Saçma hakkı gr.

12 70 2000-1900 35,5
12 65 1900-1850 32-31
16 70 1515-1500 30,5
16 65 1500-1350 28
20 70 1450-1350 25
20 65 1400-1300 24


Fişek tapaları:

Son yıllarda fişek sanayiindeki gelişmelerin belki de en kayda değer olanları, fişeklerdeki tapalar ile ilgilidir. Tapalar, merkezi ateşli kartuşların mümkün olduğunca az gaz kaçağı ile, tam randımanla sonuç verebilmesini, dolayısı ile saçmaların namlu ağızına kadar maksimum güç aktarımı ile taşınmasını sağlayan elemanlardır.
Tapalar, bu işlevlerinin yanısıra gurupman ile ilgili olarak, namludan çıkan saçmaları belli bir süre toplu halde tutan modelleri veya namludan çıkar çıkmaz normalden fazla yatılmasını sağlayan modelleri gibi çok değişik amaçlara uygun olarak üretilmektedirler.

  
  Alışveriş Sepeti
Alisveris sepetinize henüz ürün eklememissiniz.

  Üye Girişi

  Gerekli Bilgiler

  Güncel Haberler

  Popüler Ürünler
Dargo Özel 40 lı Avcı Yeleği
Fiyati : 0,00 TL
Dargo Özel 40 lı Avcı Yeleği
Pirinç Tabanca Harbi Takımı
Fiyati : 35,00 TL
Pirinç Tabanca Harbi Takımı
12 Kalibre Av Tüfeği için Lazer Pointer
Fiyati : 110,00 TL
12 Kalibre Av Tüfeği için Lazer Pointer
Lazer 4-16x40 AOE Işıklı Tüfek Dürbünü
Fiyati : 275,00 TL
Lazer 4-16x40 AOE Işıklı Tüfek Dürbünü
Mesafe Ölçer 6x25
Fiyati : 600,00 TL
Mesafe Ölçer 6x25
GEZER BEZLI BALIKÇI TULUM CIZME
Fiyati : 0,00 TL
GEZER BEZLI BALIKÇI TULUM CIZME
DERİ FİŞEKLİK 30 LU
Fiyati : 0,00 TL
DERİ FİŞEKLİK 30 LU
HARBİ TAKIMI ASİL
Fiyati : 0,00 TL
HARBİ TAKIMI ASİL
Sig Sauer P 210 Tabanca Kabzesi
Fiyati : 0,00 TL
Sig Sauer P 210 Tabanca Kabzesi
Sarsılmaz Mega Serisi Osmanlı ve Kartal Logo İşlemeli Kabze
Fiyati : 100,00 TL
Sarsılmaz Mega Serisi Osmanlı ve Kartal Logo İşlemeli Kabze

Company : Mehmet Ali Kaya - Kaya Av Market
End Date : 20.5.2001
URL : https://www.kayaavmarket.com/
Address : İstiklal mahallesi Atatürk Caddesi 5011 sokak No:6 Merkez/OSMANİYE....................................................... EMail: kayasilah@hotmail.com , admin@kayaavmarket.com , Kaya Silah San® Mehmet Ali KAYA tescilli markasıdır.
Telephone : Saat 08:00 ile 17:00 arası Tel :0 328 812 09 40 Whatsapp & Mobil:0 505 434 27 34
Email Contact : kayasilah@hotmail.com
 

The following information has been self-reported by the entity to which it relates for the purpose of assignment of a unique identifier (CUI). The information has not been verified nor has the entity been authenticated, credentialed, verified, or investigated in any way.


       
Sitemizde kullanilan resimler, metinler ve diger tüm içeriklerin telif haklari firmamiza aittir. Bu sitede yer alan içerikler, firmamizin izni olmadan basili veya elektronik bir ortamda kesinlikle izinsiz olarak kullanilamaz ve çogaltilamaz.
Bu sitede, Kolaymağaza E-Ticaret Sistemi altyapısı kullanılmaktadır.